Náplň činnosti Manažera kvality

Pravomoci a zodpovědnosti Manažera kvality jsou:

  • řídí kvalitu procesu certifikace v souladu s ICRG v.3.1.,
  • zpracovává a předkládá Certifikační radě ke schválení revize Příručky kvality,
  • zpracovává a předkládá Certifikační radě ke schválení revize Plán interních prověrek SJ,
  • pravidelně na základě Plánu interních prověrek prověřuje činnost CO,
  • organizuje přezkoumání systému kvality,
  • o výsledcích své činnosti pravidelně podává písemné zprávy Certifikační radě,
  • předává v odůvodněných případech Výkonnému manažerovi CO návrh na odnětí Certifikátu.