Náplň činnosti kanceláře CO

Kancelář zajišťuje veškeré administrativní činnosti spojené s činností CO dle pokynů výkonného manažera, zejména:

  • zajišťuje kontakt a korespondenci s žadateli, kandidáty a držiteli certifikátu,
  • organizačně zabezpečuje certifikační proces dle pokynů VMCO,
  • podává informace žadatelům, kandidátům a držitelům certifikátu o certifikačním procesu.

Kontakty na kancelář