Poslání Certifikační rady

Posláním Certifikační rady je strategické řízení činností Certifikačního orgánu IPMA Česká republika, z. s.

Pravomoci a odpovědnosti Certifikační rady

Certifikační rada má pravomoci k a zodpovídá zejména za:

 • implementaci a rozvoj certifikačního programu a systému v souladu s ICRG
 • řízení kvality a neustálé zlepšování systému v souladu ICRG
 • správný průběh nezávislého posouzení odvolání žadatelů, kandidátů a držitelů certifikátů
 • tvorbu politik (včetně hospodářské a finanční politiky) týkajících se směrování činnosti CO
 • rozhoduje o jmenování a odvolání zkoušejících,
 • jmenování a odvolání/rušení komisí a manažera kvality
 • návrh na jmenování/odvolání VMCO
 • delegování pravomocí na komise nebo jednotlivce
 • přijetí konečných rozhodnutí závazných pro CO
 • schvaluje návrh VMCO na jmenování nebo odvolání zkoušejících
 • k odvolání a zvolení předsedy a místopředsedy CR kdykoliv na svém zasedání

Certifikační rada schvaluje a monitoruje zejména:

 • Program, proces a systém certifikace dle IPMA
 • Plán příjmů a výdajů Certifikačního orgánu
 • Ceník služeb Certifikačního orgánu (viz SD-09) po předchozím projednání Výborem IPMA ČR
 • Změny v Etickém kodexu projektových manažerů (viz MQ-12), v Národním standardu kompetencí projektového řízení a v Příručce kvality

Složení Certifikační rady

 • předseda certifikační rady
 • Ing. Iva Krunčíková – certifikovaný projektový manažer (IPMA Level B®), сertifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA® PMC)
 • místopředseda Certifikační rady
 • doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. – certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®), сertifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMA® PPMC)
 • členové Certifikační rady
 • Ing. Petr Chlupatý – Project Management  First Assessor  pro ČR
 • Ing. Marcela Nováková – certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®)
 • Ing. Michael Motal – certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®), Project Management Consultancy First Assessor pro ČR