Certifikační orgán byl ustanoven SPŘ v roce 2001 a v tomto roce zahájil svou činnost. V této době byli jmenováni první zkoušející – Petr Chlupatý a Igor Novák, kteří jsou garanty certifikačního procesu a mají oprávnění hodnotit kandidáty všech stupňů. Prvním zahraničním zkoušejícím byl CVB IPMA® jmenován prof. Sergey Bushuyev z Ukrajiny.
V prvním kole certifikace byli certifikováni první Certifikovaní projektoví senior manažeři (IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager) a CO mohl zahájit certifikaci stupňů D, C a B. Prvními Certifikovanými projektovými senior manažery, kteří 21. 6. 2001 úspěšně završili první kolo certifikačního procesu se stali Marcela Nováková, Helena Jermanová, Jan Havlík a Helena Lhotová.
2. 5. 2011 bylo úspěšně dokončeno první kolo certifikace stupně A a  udělen certifikát Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A®, Certified Projects Director) prvními úspěšnému absolventovi certifikačního procesu stupně A,  Zdenko Staníčkovi. V červnu 2011 byla spuštěna realizace certifikační procesu stupně A a Certifikační orgán tak nabídl kompletní certifikační systém, tedy možnost certifikace všech stupňů (D – A).

V roce 2012 byla pilotně spuštěna certifikace projektových konzultantů ve stupních IPMA® PMC, Certifikovaný konzultant řízení projektů a IPMA® PPMC, Certifikovaný konzultant řízení programů a portfólií.

V únoru 2013 byla zahájena revalidace procesu certifikace IPMA v ČR. Návštěva validátorů v Brně proběhla ve dnech 27. – 28. 6. 2013 za účasti validátorů IPMA Leszeka Staśto  (Lead Validator) a Wulffa Seilera (Co Validator). Úspěšně zakončena pak byla v září 2013 schválením závěrečné zprávy validátorů Certifikační radou IPMA. SPŘ tak získala validaci pro všechny čtyři certifikační stupně IPMA na dalších pět let.