Certifikační orgán byl ustanoven SPŘ v roce 2001 a v tomto roce zahájil svou činnost. V této době byli jmenováni první zkoušející – Petr Chlupatý a Igor Novák, kteří jsou garanty certifikačního procesu a mají oprávnění hodnotit kandidáty všech stupňů. Prvním zahraničním zkoušejícím byl CVB IPMA® jmenován prof. Sergey Bushuyev z Ukrajiny.
V prvním kole certifikace byli certifikováni první Certifikovaní projektoví senior manažeři (IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager) a CO mohl zahájit certifikaci stupňů D, C a B. Prvními Certifikovanými projektovými senior manažery, kteří 21. 6. 2001 úspěšně završili první kolo certifikačního procesu se stali Marcela Nováková, Helena Jermanová, Jan Havlík a Helena Lhotová.
2. 5. 2011 bylo úspěšně dokončeno první kolo certifikace stupně A a  udělen certifikát Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A®, Certified Projects Director) prvními úspěšnému absolventovi certifikačního procesu stupně A,  Zdenko Staníčkovi. V červnu 2011 byla spuštěna realizace certifikační procesu stupně A a Certifikační orgán tak nabídl kompletní certifikační systém, tedy možnost certifikace všech stupňů (D – A).

V roce 2012 byla pilotně spuštěna certifikace projektových konzultantů ve stupních IPMA® PMC, Certifikovaný konzultant řízení projektů a IPMA® PPMC, Certifikovaný konzultant řízení programů a portfólií.

V únoru 2013 byla zahájena revalidace procesu certifikace IPMA v ČR. Návštěva validátorů v Brně proběhla ve dnech 27. – 28. 6. 2013 za účasti validátorů IPMA Leszeka Staśto  (Lead Validator) a Wulffa Seilera (Co Validator). Úspěšně zakončena pak byla v září 2013 schválením závěrečné zprávy validátorů Certifikační radou IPMA. SPŘ tak získala validaci pro všechny čtyři certifikační stupně IPMA na dalších pět let.

Od 1. 1. 2018 změna názvu na Certifikační orgán IPMA Česká republika.