Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení, z. s. (CO SPŘ) je odborně nezávislou organizační složkou Společnosti pro projektové řízení, z. s., která byla ustanovena k realizaci certifikačního procesu dle IPMA®.

CO SPŘ je odborně řízen Certifikačním a validačním orgánem IPMA® (CVB IPMA®), který:

  • jmenuje prvního zahraničního zkoušejícího,
  • definuje pravidla certifikačního procesu jednotlivých stupňů,
  • provádí pravidelnou validaci certifikačního procesu.

 

Poslání

CO SPŘ realizuje certifikaci projektových manažerů podle IPMA® 4-L-C, který je popsán v IPMA® Competence Baseline a Národním standardu kompetencí projektového řízení.

a zabezpečujeme, že jím prováděné certifikace splňují v nich definované požadavky.

 

Historie

Organizační struktura