Doporučená literatura

 

Bezpečnost a ochrana informací

Testové otázky, volné otázky a příklad písemné zkoušky jsou vlastnictvím Certifikačního orgánu IPMA Česká republika, z. s. a podléhají zvláštnímu režimu ochrany. Kandidáti jsou s otázkami seznámeni až v rámci písemného zkoušky a není jim umožněno je jakýmkoliv způsobem kopírovat (opisovat, fotit apod.).
K otázkám stejně jako k dokumentaci kandidáta při certifikačním procesu má přístup pouze omezená skupina osob.
Zkoušející jsou vázáni mlčenlivostí, otázky, se kterými se seznámí během celého certifikačního procesu, nesmí kopírovat či jinak šířit (uchovávat) a to včetně správných odpovědí na tyto otázky.
Kandidátům není umožněno zpětně nahlížet do jimi vypracovaných odpovědí písemné zkoušky, a to ani v přítomnosti zástupce CO IPMA ČR.