K získání certifikátu je nutné absolvovat certifikační proces, složený z tří až pěti fází dle jednotlivých stupňů IPMA.

Před podáním přihlášky k certifikaci / recertifikaci postupujte v následujících krocích:

  1. Pečlivě si prostudujte informace pro žadatele pro konkrétní stupeň certifikace (Ověřte si svoji praxi a zvažte, který stupeň certifikace je pro vás vhodný.)
  2. Zajistěte si a nastudujte doporučenou literaturu.
  3. Ověřte, případně doplňte svoje vzdělávání v oblasti projektového řízení.
  4. Přihlaste se k certifikaci dle pokynů uvedených v Informacích pro žadatele nebo nás kontaktujte se svými dotazy.

 

 

Termíny písemných certifikačních zkoušek v roce 2018