Ceny certifikace projektových manažerů

Certifikace projektových manažerů IPMA Level D® IPMA Level C® IPMA Level B® IPMA Level A®
Základní cena 9 559,- Kč 22 869,- Kč 30 129,- Kč 36 179,- Kč
Základní cena pro držitele certifikátu stupně „B“ X X X 11 979,- Kč
Cena pro řádné a přidružené členy SPŘ 8 349,- Kč 21 659,- Kč 27 709,- Kč 33 759,- Kč
Cena pro řádné a přidružené členy SPŘ, držitele certifikátu st. „B“ X X X 10 769,- Kč
Cena pro studenty VŠ / členy Young Crew Czech Republic 4 719,- Kč X X X
Storno poplatek 605,- Kč 1 422,- Kč 1 815,- Kč 2 511,- Kč
Cena za opakování písemné zkoušky 3 025,- Kč 4 235,- Kč 4 840,- Kč 4 840,- Kč
Cena za opakování hodnocení KZoP, ZoP X 3 751,- Kč 5 445,- Kč X
Cena za opakování pohovoru X 4 235,- Kč X X

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%

 

Ceny recertifikace projektových manažerů

Recertifikace projektových manažerů recertifikace IPMA Level D® recertifikace IPMA Level C® recertifikace IPMA Level B® recertifikace IPMA Level A®
Základní cena 8 349,- Kč 4 235,- Kč 5 445,- Kč 6 655,- Kč
Cena pro řádné a přidružené členy SPŘ 7 139,- Kč 3 025,- Kč 4 235,- Kč 5 445,- Kč
Storno poplatek 1 210,- Kč 1 210,- Kč 1 210,- Kč 1 210,- Kč

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%

 

Ostatní

sazba DPH cena včetně DPH
Národní standard kompetencí projektového řízení (CzNCB) – verze 3.1 15 % 230,- Kč
Národní standard kompetencí projektového řízení (CzNCB) – verze 3.1 (cena pro členy SPŘ) 15 % 174,- Kč
Odznak IPMA 21 % 31,- Kč
Vystavení duplikátu certifikátu 21 % 121,-Kč
Manipulační poplatek (poštovné) 21 % 85,- Kč