Ceny certifikace projektových manažerů

Certifikace projektových manažerů podle standardu ICB3 IPMA Level D® IPMA Level C® IPMA Level B® IPMA Level A®
Základní cena 7 900,- Kč 18 900,- Kč 24 900,- Kč 29 900,- Kč
Základní cena pro držitele certifikátu stupně „B“ X X X 9 900,- Kč
Cena pro řádné členy IPMA ČR 6 900,- Kč 17 900,- Kč 22 900,- Kč 27 900,- Kč
Cena pro řádné členy IPMA ČR, držitele certifikátu st. „B“ X X X 8 900,- Kč
Cena pro studenty / členy Young Crew Czech Republic 3 900,- Kč X X X
Storno poplatek 500,- Kč 1 175,- Kč 1 500,- Kč 2 075,- Kč
Cena za opakování písemné zkoušky 2 500,- Kč 3 500,- Kč 4 000,- Kč 4 000,- Kč
Cena za opakování hodnocení KZoP, ZoP X 3 100,- Kč 4 500,- Kč X
Cena za opakování pohovoru X 3 500,- Kč X X
Certifikace projektových manažerů podle standardu ICB4 IPMA Level D® IPMA Level C® IPMA Level B® IPMA Level A®
Základní cena 6 900,- Kč 14 900,- Kč 17 900,- Kč 22 900,- Kč
Cena pro řádné členy IPMA ČR 5 900,- Kč 12 900,- Kč 15 900,- Kč 20 900,- Kč
Storno poplatek 500,- Kč 1 000,- Kč 1 500,- Kč 2 000,- Kč
Cena za opakování písemné zkoušky X 3 500,- Kč 4 000,- Kč X
Cena za opakování pohovoru X 3 500,- Kč 3 000,- Kč 5 000,- Kč

Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez DPH. K cenám bude dle platné legislativy připočteno DPH ve výši 21 %.

 

Ceny recertifikace projektových manažerů

Recertifikace projektových manažerů podle standardu ICB3 recertifikace IPMA Level D® recertifikace IPMA Level C® recertifikace IPMA Level B® recertifikace IPMA Level A®
Základní cena 6 900,- Kč 3 500,- Kč 4 500,- Kč 5 500,- Kč
Cena pro řádné členy IPMA ČR 5 900,- Kč 2 500,- Kč 3 500,- Kč 4 500,- Kč
Storno poplatek 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč
Recertifikace projektových manažerů podle standardu ICB4 recertifikace IPMA Level C® recertifikace IPMA Level B® recertifikace IPMA Level A®
Základní cena 3 500,- Kč 4 500,- Kč 5 500,- Kč
Cena pro řádné členy IPMA ČR 2 500,- Kč 3 500,- Kč 4 500,- Kč
Storno poplatek 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč

Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez DPH.  K cenám bude dle platné legislativy připočteno DPH ve výši 21 %.

 

Ostatní

sazba DPH cena včetně DPH
Národní standard kompetencí projektového řízení (CzNCB) – verze 3.1 15 % 230,- Kč
Národní standard kompetencí projektového řízení (CzNCB) – verze 3.1 (cena pro členy IPMA ČR) 15 % 174,- Kč
Odznak IPMA 21 % 31,- Kč
Vystavení duplikátu certifikátu 21 % 121,-Kč
Manipulační poplatek (poštovné) 21 % 85,- Kč