Komu je certifikace konzultantů určena?

Konzultantům projektového řízení, kteří na zakázku:

 • nastavují systém řízení projektů ve firmách – tvoří a upravují firemní metodiky PM,
 • nastavují konceptuálně SW prostředí pro řízení projektů ve firmách,
 • upřesňují nastavení systémů (organizačních i SW),
 • podporují řízení jednotlivých projektů.

Poradcům pro projekty Evropské unie (EU), kteří:

 • připravují dokumentaci žádosti o dotace EU a zároveň nastavují/upravují systém řízení projektu,
 • podporují průběh realizace projektu z hlediska projektového řízení.

Koučům (mentorům), kteří koučují/mentorují projektové manažery

Liniovým manažerům, kteří:

 • nastavují ve firmách prostředí pro efektivní projektovou práci podřízeným projektovým manažerům,
 • sami již aktivně projekty neřídí a nesplňují tak kvalifikační kritéria pro certifikaci projektových manažerů (IPMA Level C, B a A),
 • tvoří metody a metodiky práce v projektovém řízení,
 • vzdělávají v projektovém řízení,
 • se chtějí recertifikovat v projektovém řízení, ale nesplní již dostatečnou praxi pro certifikaci projektových manažerů (IPMA Level C, B a A).

Lektorům, kteří vytváří vzdělávací programy na zakázku, či interním firemním trenérům.

Proč se certifikovat?

 • certifikace Vám přinese přidanou kvalifikační a profesní hodnotu,
 • certifikace ověří kompetence a dovednosti v poskytování konzultací a poradenství v projektovém řízení,
 • certifikace potvrdí Vaše znalosti metod, nástrojů a technik projektového řízení v souladu s kompetenčním modelem IPMA,
 • získáte mezinárodní certifikát v oboru projektového řízení, a to i přesto, že nesplňujete podmínky dostatečné praxe z řízení projektů, která je předepsaná pro certifikaci projektových manažerů IPMA Level C, B a A,
 • certifikace potvrdí znalosti postupů, které jsou zahrnuty v „best practices“ konzultační profese,
 • získáte zpětnou vazbu pro další osobní rozvoj, díky zhodnocení vašich behaviorálních schopností,
 • získáte zvýšené sebevědomí,
 • zařadíte se na seznam certifikovaných projektových konzultantů, který SPŘ zveřejňuje na webových stránkách www.ipma.cz a je k dispozici těm, kteří hledají profesionální služby poskytované kompetentními konzultanty.

Konzultanti, lektoři, kouči, linioví manažeři a poradci hrají důležitou roli v praxi projektového řízení. Nejsou přímo odpovědní za projekt, program či portfolio jako projektoví manažeři, ale pomáhají organizacím nastavovat procesy projektového řízení a radí projektovým manažerům a organizacím, jak projekty, programy či portfolia správně řídit. Proto Společnost pro projektové řízení, z. s. (SPŘ) realizuje v České republice certifikaci konzultantů dle mezinárodního standardu International Project Management Association (IPMA), která má prověřit jejich kompetence a způsobilost pro poradenství v projektovém řízení.

Certifikace konzultantů je proces zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů nastavovat systém řízení projektů ve firmách, podporovat či koučovat řízení projektů, programů a portfolií, a vytvářet vzdělávací programy na základě analýzy stavu projektového managementu (PM). Způsobilost je schopnost osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu z pozice projektového manažera a konzultanta. Certifikace je ověření takovéto způsobilosti.

Certifikace projektových konzultantů IPMA má dva stupně:

Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA® PMC, Certified Project Management Consultant)

 • je schopen realizovat konzultační aktivity na úrovni projektu a projektového prostředí
 • je schopen provádět poradenství pro všechny technické, behaviorální a kontextové aspekty řízení projektu
 • má zkušenosti s konzultační činností dle stanovené metodiky a nástrojů, dokáže používat intervenční metody

Certifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMA® PPMC, Certified Programme and Portfolio Management Consultant)

 • je schopen pracovat v prostředí strategického řízení projektů, organizace a implementace strategie z úrovně konzultanta (na výkonné úrovni, s odpovědností za projektový program a portfolio, s odpovědností za řízení projektu) a vede tým konzultantů řízení projektů
 • je způsobilý provádět konzultace na úrovni strategického řízení projektů, organizace a implementace strategie na základě pověření ke konzultaci (na výkonné úrovni, s odpovědností za portfolio projektů nebo programů, s odpovědností za řízení projektů)
 • je schopen poskytovat konzultační služby řízení projektů na úrovni strategického řízení projektů, organizace a implementace strategie (na výkonné úrovni, s odpovědnosti za portfolio projektů nebo programů, s odpovědností za řízení projektů)
 • je způsobilý provádět poradenství v oblasti implementace a rozvoje řízení projektů v organizaci a změny kultury v závislosti na zavedení řízení projektů a rozvoji
 • má zkušenosti s konzultační činností dle stanovené metodiky a nástrojů, dokáže používat intervenční metody