K získání certifikátu je nutné absolvovat certifikační proces, složený ze čtyř fází. Veškeré informace o podmínkách a způsobu certifikace jsou uvedeny v informacích pro žadatele jednotlivých stupňů.

Před podáním přihlášky k certifikaci projektových konzultantů postupujte v následujících krocích:

  1. Pečlivě si prostudujte informace pro žadatele pro konkrétní stupeň certifikace.
  2. Zajistěte si a nastudujte doporučenou literaturu.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat.