Ceny certifikace projektových konzultantů

Certifikace projektových konzultantů IPMA® PMC IPMA® PPMC
Základní cena 35 090,- Kč* 44 770,- Kč** 43 560,- Kč*** 53 240,- Kč**
Cena pro řádné členy IPMA ČR – fyzické osoby 30 250,- Kč* 39 930,- Kč** 38 720,- Kč*** 48 400,- Kč**
Cena pro řádné členy IPMA ČR – právnické osoby 33 880,- Kč* 43 560,- Kč** 42 350,- Kč*** 52 030,- Kč**
Storno poplatek 2 200,- Kč* 2 200,- Kč** 2 640,- Kč*** 2 640,- Kč**
Cena za opakování písemné zkoušky 5 082,- Kč* 5 082,- Kč** 5 082,- Kč*** 5 082,- Kč**
Cena za opakování hodnocení zprávy 4 235,- Kč* 4 235,- Kč** 5 445,- Kč*** 5 445,- Kč**
Cena za opakování pohovoru 4 235,- Kč* 4 235,- Kč** 5 445,- Kč*** 5 445,- Kč**

*cena pro držitele platného nebo uznaného certifikátu C, B, A
**cena pro žadatele bez platného nebo uznaného certifikátu
***cena pro držitele platného nebo uznaného certifikátu B, A

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%