Certifikace projektových manažerů je proces posouzení jejich způsobilosti řídit projekty, programy a portfolia, tj. schopnosti osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu. Úspěšní absolventi získávají mezinárodní certifikát IPMA® s  platností  5 let.

Certifikace projektových konzultantů je proces posouzení jejich způsobilosti nastavovat systém řízení projektů ve firmách, podporovat či koučovat řízení projektů, programů a portfolií, a vytvářet vzdělávací programy na základě analýzy stavu projektového managementu (PM), tj. schopnosti osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu z pozice projektového manažera a konzultanta. Úspěšní absolventi získávají mezinárodní certifikát IPMA® s platností 5 let.